Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz MNG Kargo ile Türkiye'nin her yerine 13TL kargo ücreti ile gönderilmektedir.

İade ve değişim hükümleri aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe gÖstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 4 (dört) gün içerisinde Malı SATICI'ya geri gÖnderir. Alıcıya cayma beyanını satıcıya bildirmesi için 3(üç), iade için kargoya vermesi için 4(dört) toplam 7(yedi) gün süre verilmektedir. Bu sürenin geçmesi durumunda yaşanacak uyuşmazlıklardan SATICI sorumlu tutulamaz.


b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz, açılmamış ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Aksinin SATICI tarafından tespit edilmesi durumunda ALICIdan kesinti yapma hakkına sahiptir.

Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gÖnderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler ALICIdan kesilerek iade edilemez.


c) Ürünün iadesi durumunda SATICIya ulaşmasını takip eden toplam 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI'ya ALICI'nın Ödediği şekilde iade edilir.
ALICI iade edeceği Malı, Önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gÖnderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. Ürün hiçbir gereçke göstermeksizin iade ediliyorsa alıcı iade kargo ücretini kendisi öder veya iade tutarından kesilir. ALICI'nın iade edeceği Malı, Önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile gÖndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, Malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 15 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sÖzleşmelerde,
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gÖnderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sÖzleşmelerde,
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; özellikle pandemi sürecinde iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sÖzleşmelerde,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sÖzleşmelerde,
e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan antep fıstığı, baharat, kahve ve sitede satılan çeşitli gıda ürünlerine ilişkin sÖzleşmelerde,
f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sÖzleşmelerde,
g) Cayma hakkı süresi sona ermeden Önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sÖzleşmelerde,
h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sÖzleşmelerde ve sÖzleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli SÖzleşmeler YÖnetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli SÖzleşmeler YÖnetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.